19η εκπομπή: Δίκαιο και Δικαιώματα

Ημερομηνία Εκπομπής
08/02/2014
Αριθμός εκπομπής
19
Θεματικές

Συντονιστής
Μάκης Κουζέλης, καθηγητής Επιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συμμετέχοντες
Κώστας Δουζίνας, Birkbeck College , πανεπιστήμιο του Λονδίνου
Δημήτρης Χριστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου