12η -A’ Μέρος- (3η περίοδος) εκπομπή: Δημοκρατική παιδεία: Προτάσεις για ένα ανοιχτό σχολείο

Ημερομηνία Εκπομπής
26.02.2016
Αριθμός εκπομπής
12 (3')
Θεματικές
Γνώση και Τεχνολογία
Συντονιστής
Ορέστης Διδυμιώτης, υπ. διδάκτορας Κοινωνικής Θεωρίας
Συμμετέχοντες
Δέσποινα Παρασκευά - Βελουδογιάννη, πολιτική επιστήμονας
Μαγδαληνή Τσεβρένη, υπ. διδάκτορας Πολιτικής Φιλοσοφίας
Δήμητρα Σούμα, εκπαιδευτικός