Υπόμνημα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων 2008/2009

Έτος Έκδοσης
2009
Αριθμός σελίδων
77
Σειρά
Σειρά ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Συγγραφέας
Επιμέλεια

Εναλλακτικές προτάσεις απέναντι στη χρηματοοικονομική κρίση.

Δημοκρατικός μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος,
πλήρης απασχόληση και οικολογική αναδιάρθρωση.
Εναλλακτικές προτάσεις προς τον κατευθυνόμενο από το χρηματοπιστωτικό σύστημα
καπιταλισμό.

1. Η Ευρώπη υπό πίεση: Χρηματοπιστωτική κατάρρευση και οικονομική ύφεση

1.1 Χρηματοπιστωτική κατάρρευση: Αίτια, προοπτικές και επιπτώσεις

Ενθετο 1: Ο ρόλος της περιορισμένης ευθύνης της επιχείρησης στην παρούσα χρηματοοικονομική κρίση

1.2 Η επερχόμενη ύφεση: Η κατάσταση των μακροοικονομικών μεγεθών

1.3 Πόλωση και επισφάλεια, φτώχεια και πλούτος: Η κοινωνική κατάσταση

1.4 Ανησυχητικές εξελίξεις στο περιθώριο: Η οικολογική κατάσταση

2. Επέκταση των κρίσεων: Κριτική της ευρωπαϊκής πολιτικής

2.1 Το φιάσκο της πολιτικής για τις χρηματοπιστωτικές αγορές

Ενθετο 2: Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια – Μια αμήχανη πρωτοβουλία

2.2 Το αντιπαραγωγικό καθεστώς μακροοικονομικής πολιτικής

2.3 Η αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων μέσω της πολιτικής για την αγορά εργασίας

Ενθετο 3: Ανησυχητικές αποφάσεις από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ενθετο 4: Τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη – Η οδηγία Bolkenstein από την πίσω πόρτα

2.4 Η συνεχιζόμενη ανεπάρκεια της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια

3. Εναλλακτικές προτάσεις για τον κατευθυνόμενο από το χρηματοπιστωτικό σύστημα καπιταλισμό

3.1 Δημοκρατικός μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος

3.2 Μετασχηματίζοντας τη διοίκηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων

3.3 Για ένα νέο μακροοικονομικό καθεστώς πολιτικής για την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και ασφάλεια

3.4 Για ένα νέο καθεστώς πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα