Υπόμνημα των Ευρωπαίων Οικονομολόγων 2007/2008

Έτος Έκδοσης
2008
Αριθμός σελίδων
70
Σειρά
Σειρά ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Συγγραφέας
Επιμέλεια

Πλήρης Απασχόληση, Ισχυρές Δημόσιες Υπηρεσίες και Διεθνής Συνεργασία. Εναλλακτικές, δημοκρατικές προτάσεις ενάντια στη φτώχεια και στην ανασφάλεια στην Ευρώπη.

1. Αυξημένοι κίνδυνοι, ανισορροπίες και ανισότητες – Τρέχοντα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα

1.1. Χρηματοοικονομική κρίση – Θα ενταθεί;

1.2. Χαμηλοί μισθοί, επισφαλής απασχόληση, πολιτικός εφησυχασμός – Προοπτικές μακροοικονομικής ύφεσης

1.3. Επίμονη φτώχεια και διογκούμενα κέρδη – Αύξηση των ανισοτήτων

1.4. Απειλή εξάρτησης και καταστροφές – Ενέργειακές και κλιματολογικές μεταβολές στην Ε.Ε.

1.5. Μακροοικονομικές ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία

2. Ενάντια στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο – Κριτική της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής

2.1 Η «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη» – Η αντιμεταρρύθμιση της ελίτ της Ε.Ε. με νέα μορφή

2.2 Οδηγία για τις υπηρεσίες δια της πλαγίας οδού – Η εμμονή απορρύθμισης συνεχίζεται

2.3 «Flexicurity» – Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση

2.4 Ενάντια στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και στη δικαιοσύνη –Περιοριστική πολιτική μετανάστευσης

 2.5 Παγκόσμια Ευρώπη – Απειλητικές φιλοδοξίες

 2.6 Ελάχιστη δράση έναντι της ρητορικής – Κλιματολογική και ενεργειακή πολιτική

3. Σταθερότητα, Αλληλεγγύη και Συνεργασία – Εναλλακτική οικονομική και κοινωνική πολιτική

3.1 Περιορισμός της κερδοσκοπίας και της πίεσης των χρηματοοικονομικών επενδυτών– Μέτρα ενάντια στις χρηματοοικονομικές κρίσεις

 3.2 Πολιτική πλήρους απασχόλησης, αλληλεγγύης και βιωσιμότητας

 3.2.1 Εναλλακτική στην κυριαρχία της αγοράς πολιτική – Ισχυρές και δημοκρατικές δημόσιες υπηρεσίες

 3.2.2 Περισσότερο ενεργή χρήση μακροοικονομικών εργαλείων

 3.2.3 Τερματισμός της «ευέλικτης εκμετάλλευσης» – προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της «καλής εργασίας»

 3.2.4 Ελάχιστα όρια και ευρωπαϊκές μεταβιβάσεις πόρων – Πολιτική ενάντια στη φτώχεια

 3.2.5 Στο επίκεντρο η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια

 3.3 Δίκαιες εμπορικές σχέσεις, αναπτυξιακή βοήθεια και ειρήνη – Παγκόσμιες προοπτικές για την Ε.Ε.

 3.4 Δημοκρατικό σύνταγμα για την Ε.Ε.