Λογική και μέθοδος μιας αριστερής κυβέρνησης

«Το ζητούμενο λοιπόν είναι η διαμόρφωση μιας αντίληψης για τον […]