Πανεπιστήμιο: Η πολιτική της απορρύθμισης

Έτος Έκδοσης
2001
Αριθμός σελίδων
91
Σειρά
Άλλες εκδόσεις
Συγγραφέας
Επιμέλεια

Οι κρίσεις και οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν κείμενο εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία που διακατέχει τον γράφοντα ως ενεργό μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και ως πολίτη, για τις συνέπειες που έχουν, και εκτιμάται ότι θα έχουν στο άμεσο μέλλον, μια σειρά συστηματικών μεγάλων παρεμβάσεων στις θεσμούς, τις λειτουργίες, το ρόλο και τη χρηματοδότηση του ελληνικού Πανεπιστημίου. Με τις παρεμβάσεις αυτές απορρυθμίζεται η εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του πανεπιστημίου, μεταλλάσσεται ο ακαδημαϊκός και δημόσιος χαρακτήρας του και, όπως δυστυχώς διαφαίνεται, αποδίδεται ένας ρόλος περιφερειακός στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστημα της χώρας.

Λάζαρος Απέκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο. Έχει χρηματίσει πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ).