Μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών Συνταξιοδοτικών Συστημάτων

Έτος Έκδοσης
2002
Αριθμός σελίδων
171
Σειρά
Άλλες εκδόσεις
Συγγραφέας
Επιμέλεια

Με πρόσχημα την εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μειώνουν το ύψος των συντάξεων, αυξάνουν τα όρια ηλικίας και τα συντάξιμα έτη, περιορίζουν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και κυρίως φροντίζουν για την ενίσχυση των χρηματαγορών με τα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων. Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου υποστηρίζουν με τεκμηριωμένα επιχειρήματα ότι τα εφαρφμοζόμενα μέτρα δεν αποτελούν “μονόδρομο”, όπως ισχυρίζονται οι εκσυγχρονιστικές ελίτ των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Το γιατί αυτές απορρίπτονται πρέπει να αναζητηθεί στην κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης σκέψης και στην επιδίωξη να επιβληθεί σταδιακά σε όλες τις χώρες της ΕΕ το ιδιωτικοποιημένο κεφαλαιοποιητικό αγγλοσαξονικό μοντέλο, γνωστό και ως μοντέλο της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο Χάρης Γολέμης είναι οικονομολόγος, διευθυντής του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.