Μετανάστες στην Ελλάδα

Έτος Έκδοσης
2001
Αριθμός σελίδων
445
Σειρά
Άλλες εκδόσεις
Συγγραφέας
Επιμέλεια

Οι μετανάστες στην Ελλάδα της αλλαγής του αιώνα συχνά υποδεικνύονται ως αίτιοι (συνήθως αρνητικοί) μιας σειράς φαινομένων της σύγχρονης κοινωνίας. Την ίδια στιγμή στο τραπέζι τίθεται το ζήτημα-αίτημα της αναγνώρισης τους ως υποκειμένων όχι μόνο δικαιωμάτων αλλά και λόγου. Αυτός ο συλλογικός τόμος με περισσότερες από τριάντα παρεμβάσεις ανασυνθέτει και εμπλουτίζει τη συζήτηση για – και με – τους μετανάστες: από τον επιστημονικό λόγο και το λόγο των μεταναστών και των κοινοτήτων τους μέχρι εκείνο των κινημάτων αλληλεγγύης. Δεν μπορεί έτσι παρά να οδηγήσει στον αναπροσδιορισμό των όρων αυτής της συζήτησης. Με κριτική διάθεση, ανατροπές και ενστάσεις απέναντι στις κυρίαρχες προσεγγίσεις, αναδεικνύει τους μετανάστες σε πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα της ελληνικής πραγματικότητας.

Ο Αθανάσιος Μαρβάκης είναι επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Δημήτρης Παρσάνογλου είναι ιστορικός, υποψήφιος διδάκτορας κοινωνιολογίας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι.

Ο Μίλτος Παύλου είναι κοινωνιολόγος, ειδικός επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, υποψήφιος διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης.