Η κατάσταση του κόσμου 2002

Έτος Έκδοσης
2002
Αριθμός σελίδων
319
Σειρά
Άλλες εκδόσεις
Συγγραφέας
Επιμέλεια

Η κατάσταση του κόσμου 2002 είναι η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Worldwatch για την πορεία προς ένα βιώσιμο κόσμο. Η επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης έγινε από τον Γιάννη Σακιώτη και τον Μιχάλη Προμπονά. Το βιβλίο περιέχει έναν απίστευτα μεγάλο πλούτο πληροφοριών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αφορούν σε σοβαρά ζητήματα διεθνούς ή περιφερειακής σημασίας, που παρέμειναν ωστόσο εκτός των αναφορών των βασικών διαύλων πληροφόρησης στην Ελλάδα. Οι συγγραφείς του βιβλίου χρησιμοποιούν αυτόν τον πλήροφοριακό πλούτο για να διασυνδέσουν, με επαρκή τρόπο, τις βασικές υποθέσεις με τις οποίες εδώ και μια εικοσαετία δουλεύει το to Worldwatch και για να επιχειρηματολογήσουν για τα άλματα που θα πρέπει να είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η ανθρωπότητα, εάν επιθυμεί να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.