Δημήτρης Παπανικολόπουλος | Οι Millenials στον δρόμο. Ο ρόλος των γενεών στα σύγχρονα κινήματα

Έτος Έκδοσης
2023
Αριθμός σελίδων
Σειρά
Άλλες εκδόσεις
Συγγραφέας
Δημήτρης Παπανικολόπουλος
Επιμέλεια
Έκδοση: ΙΝΠ και Εκδόσεις Θεμέλιο (2023)
Το βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλει στη συζήτηση για το ρόλο των γενεών στην πολιτική και, πιο συγκεκριμένα, στην κινηματική δράση. Πώς αλληλεπιδρούν οι ιστορικές συνθήκες, τα κοινωνικά κινήματα και οι γενιές; Και πώς τεκμηριώνεται και ερμηνεύεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος των νέων στα κοινωνικά
κινήματα;
Με αυτά τα ερωτήματα ξεκινά η μελέτη, η οποία όμως εστιάζει στη γενιά των Millennials, η οποία ηγήθηκε των αγώνων ενάντια στη νεοφιλελεύθερη επέλαση των δύο πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα και τη συγκρίνει με τις προηγούμενες γενιές. Για το σκοπό αυτό, εντοπίζονται και αναλύονται οι διαγενεακές διαφορές σε τέσσερις τομείς: Α) κοινωνικό προφίλ, αιτήματα και τύπος στράτευσης, Β) μορφές δράσης και χρήση ψηφιακών μέσων, Γ) οργανωτικές πρακτικές, ηγετικοί ρόλοι, καταμερισμός εργασιών και αντιλήψεις περί συμμαχιών, και Δ) πολιτική ατζέντα και γλώσσα.
Το βασικό ερώτημα, επομένως, με το οποίο αναμετράται η μελέτη είναι σε ποιο βαθμό οι Millennials άλλαξαν τα δεδομένα στο πεδίο των κοινωνικών κινημάτων στην Ελλάδα, αλλά και πώς, με τη σειρά της, η κινηματική δράση επηρεάζει τη συγκρότηση και την πολιτικοποίησή των γενεών, καθώς και τη ζωή και τις απόψεις των ατόμων.