4ο Ενημερωτικό Δελτίο Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς 2012

Έτος Έκδοσης
2012
Αριθμός σελίδων
Σειρά
Ενημερωτικό Δελτίο Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
Συγγραφέας
Επιμέλεια

Download (PDF, Unknown)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
editorial

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μιχάλης Σπουρδαλάκης- Η Αριστεράπρέπει να συμβάλλει στην προάσπιση
και διεύρυνση της δημοκρατίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Συζήτηση για την κρίση χρέους και την αγορά εργασίας
2. Ενημέρωση για το Θερινό Πανεπιστήμιο του ΚΕΑ
3. Υπόμνημα Ευρωπαίων Οικονομολόγων 2012
4. Πολιτικές λιτότητας και κρίση αντιπροσώπευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ TRANSFORM!
1. Κρίση στην Ευρώπη- Κρίση της Ευρώπης
2. Στρατηγικές Προοπτικές της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ευρώπη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Το Κατοχικό Δάνειο: μια επίκαιρη συζήτηση σε καιρούς κρίσης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
IN MEMORIAM
Θεόδωρος Αγγελόπουλος (1935 – 2012)