βιβλίο

Λογική και μέθοδος μιας αριστερής κυβέρνησης


'Eτος 'Eκδοσης: 2014
Αριθμός σελίδων: 134

Σειρά

Συγγραφέας

Θεματικές


«Το ζητούμενο λοιπόν είναι η διαμόρφωση μιας αντίληψης για τον κοινωνικό μετασχηματισμό η οποία, χωρίς να υποτιμά τη σπουδαιότητα των κρίσιμων πολιτικών επιλογών, επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας μονιμότερης στρατηγικής και μεθοδολογίας. Μιας στρατηγικής και μιας μεθοδολογίας οι οποίες είναι συμβατές α) με την παρατεταμένη περίοδο μετασχηματισμού που χαρακτηρίζει τη φύση του χειραφετητικού εγχειρήματος και β) με την ανάγκη πολυδιάστατης, συντονισμένης και αλληλοϋποστηριζόμενης παρέμβασης σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Το κείμενο επιχειρεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση εστιάζοντας στο ζήτημα της κυβερνητικής εξουσίας».

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Ο Ανδρέας Καρίτζης είναι μηχανικός, διδάκτωρ Φιλοσοφίας και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.