Παρακολουθείστε εδώ ζωντανά τα πάνελ του συνεδρίου “Επιστήμη & Πολιτική. Πεδία σύμπραξης και έντασης, φορείς και πρακτικές”.