Έκθεση | Αριστερή Περιφερειακή Πολιτική

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς δημοσιεύει σε ψηφιακή μορφή την έκθεση που συνέγραψε ο Γιάννης Ραντίν, υποψήφιος διδάκτορας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τίτλο Αριστερή Περιφερειακή Πολιτική.

Η κλιματική κρίση και τα συνεπακόλουθά της ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές αποτελούν θλιβερή πραγματικότητα για τη χώρα το τελευταίο διάστημα, μετρώντας τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και ζώα και καταστροφή του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Η επικαιρότητα σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, η οποία είναι μια νησιωτική και ταυτόχρονα ορεινή χώρα, επιβάλλει να λογίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση ως εξίσου σημαντική με την κεντρική πολιτική.  Η έκθεση Αριστερή Περιφερειακή Πολιτική εξετάζει το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας συνοπτικά τις κύριες θεωρίες σύγκλισης και απόκλισης των περιφερειών, περιγράφοντας αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση μέσω της παρουσίασης πληθώρας δεικτών ανάπτυξης για όλες τις ελληνικές περιφέρειες, και καταθέτοντας προτάσεις πολιτικής που προάγουν την οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη, την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη συμμετοχή. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, με σκοπό να λειτουργήσουν ως αφετηρία διαλόγου για τη λήψη αποφάσεων περιφερειακής πολιτικής με αριστερό πρόσημο, η οποία έχει στον πυρήνα της τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα.

Στην έκθεση αναλύονται διεξοδικά πέντε διαστάσεις που χρήζουν παρέμβασης και είναι απαραίτητη η άσκηση αριστερής περιφερειακής πολιτικής:

1. Υποδομές

2. Αγροτική Ανάπτυξη

3. Πράσινη μετάβαση και περιβαλλοντική πολιτική

4. Ευκαιρίες και χωρική δικαιοσύνη

5. Δημοκρατικός και συμμετοχικός σχεδιασμός

Για κάθε μία κατηγορία καταγράφονται προτάσεις πολιτικής και παρατίθενται παραδείγματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως έμπνευση και αφετηρία για μετασχηματισμό.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας αναφέρει στα συμπεράσματα της έκθεσης: «Όλες [..] οι ελληνικές περιφέρειες υστερούν σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Κατατάσσονται ανάμεσα στις φτωχότερες στην ΕΕ και, μάλιστα, αντί να συγκλίνουν, αποκλίνουν από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από την εποχή της οικονομικής κρίσης και έπειτα. […] Η σύγχρονη αριστερή περιφερειακή πολιτική αναγνωρίζει πως χρειάζεται μια υπέρβαση του πολιτικού μοντέλου που λειτουργεί από τα πάνω προς τα κάτω. Η πολιτική χρειάζεται συμμαχίες με τους ενδιαφερόμενους, με τα κινήματα, με τους χρήστες των υπηρεσιών, αλλά και με τους υπαλλήλους που την υλοποιούν. […] Εν κατακλείδι, η εφαρμογή μιας αριστερής περιφερειακής πολιτικής απαιτεί βαθιά γνώση, ενσυναίσθηση, σεβασμό του περιβάλλοντος, κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον σχεδιασμό και στη διαχείριση των θεμάτων που την αφορούν.»

 

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση σε ψηφιακή μορφή εδώ (αν επιθυμείτε να λάβετε την έκθεση σε έντυπη μορφή επικοινωνείστε μαζί μας):

Download (PDF, Unknown)