Περιβάλλον-Κλιματική κρίση – Οικολογία

🔴 Live | Ενεργειακές κοινότητες: εργαλείο δημοκρατικού και συμμετοχικού ανασχεδιασμού του ενεργειακού τοπίου

Παρακολουθείστε ζωντανά την εκδήλωση “Ενεργειακές κοινότητες: Εργαλείο δημοκρατικού και συμμετοχικού […]


Ενεργειακές κοινότητες: εργαλείο δημοκρατικού και συμμετοχικού ανασχεδιασμού του ενεργειακού τοπίου

Διαδικτυακή εκδήλωση Ενεργειακές κοινότητες: εργαλείο δημοκρατικού και συμμετοχικού ανασχεδιασμού του […]