εκπομπή

3η (2η περίοδος) εκπομπή: Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Κρίση


Ημερομηνία Εκπομπής: 11/10/2014
Αριθμός εκπομπής: 3 (2')
Συντονιστής:
Ανδρέας Καρίτζης, διδάκτωρ φιλοσοφίας
Συμμετέχοντες:
Νίκος Θεοχαράκης, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευκλείδης Τσακαλώτος, καθηγητής Οικονομικών-Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Θεματικές:
Θεωρία, Οικονομική Κρίση