εκπομπή

29η (2η περίοδος) εκπομπή: Αριστερά και αναρχία: θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες εκφάνσεις


Ημερομηνία Εκπομπής: 02.05.2015
Αριθμός εκπομπής: 29 (2')
Συντονιστής:
Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα, πολιτισμική γεωγράφος
Συμμετέχοντες:
Παναγιώτης Καλαμαράς, εκδότης «Ελευθεριακή Κουλτούρα»
Θόδωρος Παρασκευόπουλος, οικονομολόγος
Θεματικές:
Δημοκρατία, Θεωρία, Ιστορία