εκπομπή

21η (2η περίοδος) εκπομπή: Θεωρία παιγνίων και πολιτική


Ημερομηνία Εκπομπής: 14/02/2015
Αριθμός εκπομπής: 21 (2')
Συντονιστής:
Χρήστος Σίμος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ
Συμμετέχοντες:
Νίκος Θεοχαράκης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας, πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιάννης Τσίρμπας, λέκτορας πολιτικής επιστήμης, πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματικές:
Θεωρία