εκπομπή

2η εκπομπή (2η περίοδος): Ιδιοκτησία, Φορολογία και Αριστερά


Ημερομηνία Εκπομπής: 4/10/2014
Αριθμός εκπομπής: 2 (2')
Συντονιστής:
Ζαχαρίας Δεμαθάς, οικονομολόγος
Συμμετέχοντες:
Θανάσης Καλαφάτης, οικονομολόγος, ιστορικός
Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματικές:
Θεωρία, Οικονομία