εκπομπή

4η (2η περίοδος) εκπομπή: Μορφές εργατικής οργάνωσης σε περιόδους κρίσης


Ημερομηνία Εκπομπής: 18/10/2014
Αριθμός εκπομπής: 4η (2')
Συντονιστής:
Θανάσης Τσακίρης, διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, διδάσκων στο Πρόγραμμα Ενηλίκων «Ακαδημία Πλάτωνος» του ΕΚΠΑ
Συμμετέχοντες:
Όλγα Καρυώτη, πολιτικός επιστήμονας
Απόστολος Καψάλης, ερευνητής εργασιακών σχέσεων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
Θεματικές:
Θεωρία, Οικονομική Κρίση