"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Ben Muller (déi Lénk/transform! Luxembourg) | Το Λουξεμβούργο και ο πόλεμος της Ουκρανίας

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Jukka Pietiläinen (Vasemmistofoorumi) | Η Αριστερά στη Φινλανδία και η αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Radomír Silber (ICL) | Ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη σκοπιά της Τσεχικής Δημοκρατίας

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Jirí Málek (SPED) | Η εξέλιξη της τσεχικής κοινωνίας σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Czesław Kulesza, Gavin Rae (Ίδρυμα Naprzód) | Πολωνία, Ευρώπη, ΝΑΤΟ, Πόλεμος

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Ingar Solty (Ίδρυμα Rosa Luxemburg) | Η Γερμανία και ο πόλεμος στην Ουκρανία

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Ανδρέας Μαράτος - Editorial

Το ΤΕΥΧΟΣ #4 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 της περιοδικής διαδικτυακής έκδοσης […]