15η Ετήσια Διάλεξη στη Μνήμη του Νίκου Πουλαντζά |
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς - Για μια νέα Πολιτεία;
(Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021)
🔴 Live - Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα. Εμπειρίες και
στάσεις γύρω από την αγορά εργασίας – Διαδικτυακή
συζήτηση με αφορμή την έρευνα του ΙΝΠ και της Prorata
📌 Εκλογικές Τάσεις #9 (Νοέμβριος 2021)

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου