άρθρο

Το νέο Συντονιστικό Όργανο της Πρωτοβουλίας Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς Λάρισας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το νέο Συντονιστικό Όργανο, το οποίο προέκυψε μετά τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές της 3ης Μαρτίου 2016:

 

Θωμάς Μπεχλιβάνης, Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας και Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, Πρόεδρος

Πόπη Αναγνωστοπούλου, Δρ Πολιτικών Επιστημών και Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών Αθμιας Εκπ/σης Λάρισας, Γραμματέας

Καριπίδης Ιωάννης, Οφθαλμίατρος, Μέλος 

Σαντουρίδης Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, Μέλος

Κούρτης Δημήτριος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Υποψήφιος Δρ. Νομικής, Μέλος

Χρυσούλα Χρήστου, Ηθοποιός, αναπληρωματικό Μέλος (μετά από κλήρωση, λόγω ισοψηφίας με τους δύο τελευταίους του 5μελούς Συντονιστικού)

Ελευθερόγλου Αικατερίνη, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, αναπληρωματικό Μέλος

 

Επίσης, το νέο Συντονιστικό Όργανο προχώρησε σε έναν γενικό προγραμματισμό δράσης, τον οποίον θα καταθέσει για συζήτηση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία καθορίστηκε για τις αρχές Απριλίου. Τα μέλη και οι φίλοι της Πρωτοβουλίας θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον χρόνο και τον τόπο, ώστε να ετοιμάσουν και τις δικές τους προτάσεις.