πρόγραμμα

Στρατηγικές προοπτικές της Αριστεράς στην Ευρώπη

Η κρίση του καπιταλισμού έχει πυροδοτήσει εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό δημιουργεί νέες συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Αριστερά απασχολούν τόσο τις διεθνείς ατζέντες όσο και τη δράση της στο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε λεπτομερώς τις νέες προκλήσεις όσον αφορά τις πολιτικές δράσεις όπως οι μορφές οργάνωσης που προκύπτουν από την ανάγκη για νέους κοινωνικούς φορείς. Έτσι, παραδειγματικές περιπτώσεις από διαφορετικές χώρες αναλύονται και παρουσιάζονται στρατηγικές επιλογές με όρους θεωρίας.[περισσότερα…]