άρθρο

Γυναίκες, Σώμα και Κοινωνική Αναπαραγωγή: οι ομιλίες της εκδήλωσης

Οι ομιλίες της εκδήλωσης Γυναίκες, Σώμα και Κοινωνική Αναπαραγωγή με τη Σίλβια Φεντερίτσι.

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2015. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς Θεσσαλονίκης.